Strahovský štadión a plány na jeho úpravu

Posted On By Marco5811

Mestská rada Prahy zriadila komisiu pre koordináciu zmien na Strahovskom štadióne a v jeho okolí s cieľom ochrany tribún a tiež pre diskusie s pamiatkarmi. Informoval o tom námestník primátora Petr Hlaváček z hnutia STAN. Členom tohto poradného orgánu je aj predstaviteľ Futbalovej asociácie ČR (FAČR), ktorá vyhlásila súťaž na výstavbu nového štadióna na mieste susedného štadiónu Evžena Rošického. Výsledky a plány asociácie bude komisia podrobne hodnotiť po ukončení súťaže na ďalšom stretnutí v júni, uviedol Hlaváček.

Zakladajúce zasadnutie komisie sa podľa Hlaváčka konalo približne pred dvoma týždňami. “Pri tejto príležitosti nás FAČR informovala o pripravovanej štúdii a hlavné mesto Praha vyjadrilo, že by v oblasti Strahova mala byť zachovaná prevládajúca športová funkcia,” povedal námestník. Viac o budúcich plánoch Strahovského štadiónu si prečítajte tu.

Výsledok súťaže bude schválený na valnom zhromaždení asociácie 30. mája podľa vyjadrenia predsedu FAČR Petra Fouska, pričom jedinú ponuku, ktorá spĺňa kritériá, predložila pražská Sparta. S touto ponukou sa bude asociácia ďalej zaoberať. Nový štadión by mal byť podľa predstáv FAČR postavený do roku 2035. Hlaváček uviedol, že po skončení súťaže si zástupcovia Prahy výsledky podrobne preskúmajú a následne sa komisia k Strahovu znova stretne a podrobne prediskutuje s predstaviteľmi asociácie.

Menšie štadióny Evžena Rošického a Priateľstva vlastní FAČR, zatiaľ čo hlavné mesto vlastní veľký Strahovský štadión s pamiatkovo chránenými tribúnami. Podľa Hlaváčka by východná tribúna mohla hostiť inovačné centrum v spolupráci s ČVUT. V južnej by sa mohla zachovať kultúrna funkcia, ktorú v súčasnosti využíva organizácia Post Bellum. “Pri Kasárňach Karlín sa nám osvedčilo predbežné jednanie s orgánmi pamiatkovej starostlivosti. Podobné jednanie vyvoláme aj ohľadom Strahova, aby sme zistili názory a limity pamiatkovej ochrany,” dodal námestník.

Praha plánuje tiež zlepšiť dopravné napojenie na Strahov pomocou novej električkovej trate z Malovanky. Mesto spolu s dopravným podnikom podľa námestníka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ešte tento rok podá žiadosť o povolenie a následne vyberie stavebnú firmu na výstavbu trate, ktorá by mala byť dokončená najneskôr do roku 2027.

Veľký Strahovský štadión bol postavený na pozemku ohraničenom dnešnými ulicami Atletická a Vaníčkova v roku 1926 podľa návrhu architekta Aloisa Dryáka za účelom konania všesokolských sletov. V rokoch 1960-1975 prešiel areál rozsiahlou dostavbou pre potreby národných spartakiád. Posledná spartakiáda sa na štadióne konala v roku 1985. Po páde komunizmu sa v areáli konali mimo iné koncerty svetových hviezd a niekoľko výstavných akcií. Viac o bláznivom meste Las Vegas si prečítajte tu.